Co Verdaas voorzitter jury

Co Verdaas heeft het voorzitterschap van de jury van deze Eo Wijers-prijsvraag op zich genomen. Verdaas, bekend als landelijk en regionaal politicus (onder meer gedeputeerde van Gelderland), is tegenwoordig directeur van het Centre for Development and Innovation van Wageningen UR.

Naast Verdaas bestaat de jury vooralsnog uit

  • Rients Dijkstra, lid van het College van Rijksadviseurs
  • Hans Tijl, directeur Ruimtelijke Ontwikkeling. Ministerie van IenM.
  • Miranda Reitsma, directeur van Reitsma Urban Planning.
  • Anton van Hoorn, energie en ruimte-expert van het Planbureau voor de Leefomgeving

Wanneer de prijsvraagregio bekend is, zal de jury worden aangevuld met regionale specialisten.

 

Co Verdaas zegt over zijn benoeming: ‘De Eo-Wijers stichting bouwt met de prijsvraag aan een mooie traditie. De prijsvraag agendeert thema's die ertoe doen en volop in ontwikkeling zijn. Er wordt energie aangeboord, er worden allianties gesmeed. Ruimtelijke kwaliteit laat zich niet vangen in gestolde kaders, maar is een dynamisch gebeuren, dat zeker niet door enkele partijen gemonopoliseerd mag worden.’

‘Het is een hele eer om deze gevarieerde en zeer gekwalificeerde jury te mogen voorzitten. Ik verheug me op het scherpen van de argumenten en het leren van de perspectieven van anderen om zo tot een goed onderbouwd en afgewogen oordeel te komen.’

 

Regio Zwolle doet definitief mee

De Regio Zwolle heeft besloten mee te doen aan de nu lopende voorbereidingsfase van de prijsvraag. De regio had dit in december nog in beraad en heeft nu vol overtuiging een positief besluit genomen. De andere deelnemers zijn, zoals bekend Noord-Holland/Zaanstad/Amsterdam, Regio Utrecht, West-Brabant en de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen.

 

Vooruitblik derde werkconferentie 27 maart

De derde werkconferentie, op 27 maart, bevat een dubbel programma en duurt daarom een hele dag.

In de ochtend zijn er de presentaties van de regio’s en intervisies met elkaar en met experts aan de hand van de huistwerkopgaven.De thema’s zijn energietransitie en regionale economie, maar ook onderwerpen uit de eerdere conferenties kunnen nog eens aan de orde worden gesteld.

 

De huiswerkopgaven zijn:

Energietransitie:

Wat zijn de ambities?

Wat zijn de kansen [natuurlijke situatie, partners, etc.]

Welke pijlers energieakkoord?

Welk spoor naar concurrerend groen?

Hoe versterkt energie de economische concurrentiepositie?

 

Concurrentiekracht van de regio:

Wat is de positie van de regio?

Wat zijn kansen?

Wie zijn [potentiële] partners

Wat vraagt het [investering, tijd, etc.]?

 Na de lunch benutten we de middag ter voorbereiding van de vierde en laatste werkconferentie (22 mei), die zal gaan over het definiëren van de opgave. Hans Leeflang zal de prijsvraagcriteria presenteren en toelichten. Daarna zullen ervaringsdeskundigen van vorige prijsvragen hun kennis ter beschikking stellen en vragen daarover beantwoorden.

 

Terugblik 23 januari

De tweede werkconferentie begon weer met presentaties door de regio’s, deze keer over het thema ‘nieuwe coalities en besturingsconcepten’. Klik hier voor het verslag en de presentaties

 

 

<h1>eowijers.nl sitemap:</h1> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1090"><b>Voorpagina</b></a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1032">Nieuws</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1169">Prijsvraag 2013-2015</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1183">Derde werkconferentie 27 maart 2014</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1182">Tweede werkconferentie 23 januari 2014</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1180">Eerste werkconferentie 14 november 2013</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1172">Startbijeenkomst 20 juni 2013</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1176">planning werkconferenties 2013-2014</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1181">Brochure 10e prijsvraag (juni 2013)</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1138">Prijsvraag 2011-2012</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1177">Klankbordgroep bijeenkomst 5 juli 2013</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1158">Uitslag Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1175">Sociale media in prijsvraag 2011-2012</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1178">Prijsvraag in beeld: documentaire over 9e Eo Wijer</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1165">Plananalyse</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1162">Slotconferentie 31 mei 2012</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1164">Juryrapport </a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1161">Analyse van de plannen</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1148">Verslag Veenmarkt, 6 september 2011</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1153">Verslag Veenmarkt, 12 oktober 2011</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1156">Virtuele Veenmarkt</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1149">Prijsvraagbrochure</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1150">Prijsvraagdocumenten voor deelnemers</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1152">Vragen en antwoorden</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1151">Werkconferenties 2010/2011</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1157">Eindejaarsconferentie 7 dec 2011</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1144">Verslag manifestatie, 28 april 2011</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1141">Manifestatie 28 april 2011</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1142">Aanmeldingsformulier</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1143">Manifestatie 20 januari 2011</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1130">Startconferentie 22 januari 2010</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1132">Werkconferentie 23 april 2010</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1133">Werkconferentie 17 juni 2010</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1134">Werkconferentie 2 september 2010</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1135">Werkconferentie 19 november 2010</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1131">Organisatie ronde 2010-2011</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1139">Vak- en Streekjury 2011-2012 </a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1094">Prijsvragen archief</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1077">2008-2009: Deltapoort en Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1122">Deltapoort na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1123">Vechtstreek na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1083">Inzendingen Deltapoort</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1121">Inzendingen Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1119">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1116">Streekjury's</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1113">Brochure en wedstrijdprogramma (download)</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1089">Werkconferenties Prijsvraagronde 2008</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1038">2006: ... tegen de stroom in en met de stroom mee</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1067">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1070">Jury</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1072">Prijsuitreiking</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1106">Toekomst IJmeer/ Perspectief van Pampus</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1179">Gedachtegoed 7e prijsvraag werkt door</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1137">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1040">2001: Grenzeloze beweging</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1062">1998: Wie is er bang voor het lege programma?</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1063">1995: Inside Randstad Holland</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1064">1991: Het Stromende Stadsgewest</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1065">1989: Stad en Land op de Helling</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1066">1985: Nederland Rivierenland</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1053">Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1170">Eo Wijers-Tweeluik 2013</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1059">Doelstelling</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1060">Resultaten en geschiedenis</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1100">Organisatie</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1061">Bestuur</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1102">Vakjury</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1096">Secretariaat</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1099">Het Bureau</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1092">Vrienden van Eo Wijers</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1027">Publicaties</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1109">Publicaties van stichting</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1166">Plananalyse prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1163">Juryrapport Prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1036">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1073">Publicaties over stichting</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1168">Artikelen</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1154">Ontwerpen aan de regio</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1117">Een kwart eeuw Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1093">Persberichten</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1145">Prijsvraag 2011-2012: Veenkolonien</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1136">Hans Leeflang spreekt op BNSP congres</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1023">Contact</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1080">Adresgegevens</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1082">Disclaimer</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=100">Zoekresultaten</a><br />