De bundel 'Stedelijke regio's in transitie' doet verslag van de reeks werkconferenties die de aanloop vormde naar de keuze voor de prijsvraagregio van de 10e Eo Wijers-prijsvraag. Daarbinnen kwamen drie onderwerpen naar voren: economische concurrentiepositie, de aanpak van energietransitie op regionaal niveau en het aspect van governance. De regio's Amsterdam-Zaanstad (Zaanse Schakel), Utrecht, West-Brabant, Zwolle en Stedendriehoek leverden elk een belangrijke bijdrage aan de inhoudelijke zoektocht naar de juiste thema's.

 

De aanloopfase was een mooie gelegenheid om in een bredere groep kennis te delen over dilemma’s die in verschillende stedelijke regio’s spelen. De presentaties geven een fraai beeld van het actuele denken in Nederland over de toekomst van stedelijke vernieuwing op regionale schaal. Medio november zal de Eo Wijers-prijsvraag in de regio Stedendriehoek worden uitgeschreven. Meer informatie volgt t.z.t. op deze website.

 

'Energieneutrale' stedendriehoek onderwerp van tiende Eo Wijers-prijsvraag

De Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 gaat over het energieneutraal maken van de regio Stedendriehoek (Deventer, Apeldoorn, Zutphen). Tijdens een manifestatie op 4 september in Utrecht heeft een vakjury de regio voorgedragen en heeft het bestuur van de Eo Wijers-stichting deze nominatie overgenomen.  

Andere kandidaten waren de regio’s Noord-Holland/Zaanstad/Amsterdam, de Regio West-Brabant en Regio Zwolle. Ook de regio Utrecht heeft aan de voorbereiding van de prijsvraag deelgenomen.

Transitie
De jury heeft voor de regio Stedendriehoek gekozen omdat haar voorstel heel concreet streeft naar een volledige transitie naar gebruik van duurzame energie in 2030. De juryvoorzitter zei over deze ambitie: ‘Hier gaat werkelijk iets gebeuren, zelfs al zouden ze de energieneutraliteit maar voor 70 procent bereiken. Dit gaat de regio op z’n kop zetten en een trendbreuk creëren.’

In het prijsvraagvoorstel schreef de regio dat ze energietransitie niet ziet als iets wat moet worden ingepast in het bestaande landschap, maar als een kans voor het vormen van een heel nieuw landschap. ‘Het besef begint te groeien dat voor een echte energieneutrale regio een forse en ingrijpende ruimtelijke verandering nodig is. Dit betekent dat op sommige plekken gekozen wordt voor behoud van bestaande (landschappelijke) kwaliteiten terwijl op andere plekken nieuwe kwaliteiten worden geïntroduceerd, gekoppeld aan de energietransitie. Onorthodoxe oplossingen zijn van harte welkom.’ De inzending van regio Stedendriehoek werd tijdens de selectiebijeenkomst gepresenteerd door burgemeester Andries Heidema van Deventer.

De jury voor de selectie van de prijsvraagregio stond onder leiding van dr. Co Verdaas, directeur van het Centre for Development and Innovation van Wageningen Universiteit& Research. De andere juryleden waren Rients Dijkstra (lid van het College van Rijksadviseurs), Hans Tijl (directeur Ruimtelijke Ontwikkeling. Ministerie van IenM), Miranda Reitsma (Reitsma Urban Planning) en Anton van Hoorn (energie en ruimte-expert van het Planbureau voor de Leefomgeving).

 

Voorselectie

De voorzitter van de Eo Wijers-stichting, Hans Leeflang, keek terug op de voorbereidingen van het afgelopen jaar. ‘Er hebben vijf regio’s aan deze voorselectie deelgenomen. Tijdens de presentaties is gebleken dat alleen al het voorbereiden van het prijsvraagidee veel creativiteit en dynamiek in de regio’s heeft losgemaakt.’

De prijsvraag wordt in november 2014 uitgeschreven via de website www.eowijers.nl. Deelnemers kunnen hun ideeën inzenden tot januari 2015.

 

Het is de tiende keer sinds 1985 dat de Eo Wijers-stichting een prijsvraag organiseert. Eerdere prijsvragen gingen onder meer over Nederland Rivierenland (de winnende inzending Plan Ooievaar leidde tot het natuurproject De Gelderse Poort), Stad en land op de helling (over de grensregio Maastricht-Heerlen-Aken-Luik), het IJmeer, het Brabantse Beerze-Reusel en de Vechtstreek. In 2011-2013 waren de Veenkoloniën onderwerp van de prijsvraag.

 

<h1>eowijers.nl sitemap:</h1> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1090"><b>Voorpagina</b></a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1032">Nieuws</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1169">Prijsvraag 2013-2015</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1188">Bundel 'Stedelijke Regio's in transitie'</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1181">Tiende prijsvraag 'Stedelijke regio's in transitie</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1185">Criteria prijsvraagregio</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1187">Bekendmaking Prijsvraagregio 4 september 2014</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1184">Vierde werkconferentie 22 mei 2014</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1183">Derde werkconferentie 27 maart 2014</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1182">Tweede werkconferentie 23 januari 2014</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1180">Eerste werkconferentie 14 november 2013</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1172">Startbijeenkomst 20 juni 2013</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1176">planning werkconferenties 2013-2014</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1138">Prijsvraag 2011-2012</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1177">Klankbordgroep bijeenkomst 5 juli 2013</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1158">Uitslag Eo Wijers-prijsvraag 2011-2012</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1175">Sociale media in prijsvraag 2011-2012</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1178">Prijsvraag in beeld: documentaire over 9e Eo Wijer</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1165">Plananalyse</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1162">Slotconferentie 31 mei 2012</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1164">Juryrapport </a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1161">Analyse van de plannen</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1148">Verslag Veenmarkt, 6 september 2011</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1153">Verslag Veenmarkt, 12 oktober 2011</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1156">Virtuele Veenmarkt</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1149">Prijsvraagbrochure</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1150">Prijsvraagdocumenten voor deelnemers</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1152">Vragen en antwoorden</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1186">Kandidatenbundel 9e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1151">Werkconferenties 2010/2011</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1157">Eindejaarsconferentie 7 dec 2011</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1144">Verslag manifestatie, 28 april 2011</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1141">Manifestatie 28 april 2011</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1142">Aanmeldingsformulier</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1143">Manifestatie 20 januari 2011</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1130">Startconferentie 22 januari 2010</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1132">Werkconferentie 23 april 2010</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1133">Werkconferentie 17 juni 2010</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1134">Werkconferentie 2 september 2010</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1135">Werkconferentie 19 november 2010</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1131">Organisatie ronde 2010-2011</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1139">Vak- en Streekjury 2011-2012 </a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1094">Prijsvragen archief</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1077">2008-2009: Deltapoort en Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1122">Deltapoort na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1123">Vechtstreek na de prijsvraag</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1083">Inzendingen Deltapoort</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1121">Inzendingen Vechtstreek</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1119">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1116">Streekjury's</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1113">Brochure en wedstrijdprogramma (download)</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1089">Werkconferenties Prijsvraagronde 2008</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1038">2006: ... tegen de stroom in en met de stroom mee</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1067">Juryrapport</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1070">Jury</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1072">Prijsuitreiking</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1106">Toekomst IJmeer/ Perspectief van Pampus</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1179">Gedachtegoed 7e prijsvraag werkt door</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1137">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1040">2001: Grenzeloze beweging</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1062">1998: Wie is er bang voor het lege programma?</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1063">1995: Inside Randstad Holland</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1064">1991: Het Stromende Stadsgewest</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1065">1989: Stad en Land op de Helling</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1066">1985: Nederland Rivierenland</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1053">Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1059">Doelstelling</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1060">Resultaten en geschiedenis</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1100">Organisatie</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1061">Bestuur</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1102">Vakjury</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1096">Secretariaat</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1099">Het Bureau</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1092">Vrienden van Eo Wijers</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1027">Publicaties</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1109">Publicaties van stichting</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1166">Plananalyse prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1163">Juryrapport Prijsvraag VeenkoloniŽn</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1036">Plananalyse 7e en 8e prijsvraag</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1073">Publicaties over stichting</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1168">Artikelen</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1154">Ontwerpen aan de regio</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1117">Een kwart eeuw Eo Wijers-stichting</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1093">Persberichten</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1145">Prijsvraag 2011-2012: Veenkolonien</a><br /> --<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1136">Hans Leeflang spreekt op BNSP congres</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1023">Contact</a><br /> -<a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1080">Adresgegevens</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=1082">Disclaimer</a><br /> <a href="http://www.eowijers.nl/?page_id=100">Zoekresultaten</a><br />